PSYKOTERAPEUT JANNE BRØNS

Tlf. 22 16 47 98

Familierådgivning

Det er de voksnes ansvar.


I familierådgivning er det afgørende at anerkende, at den samlede families trivsel er de voksnes ansvar. Forældre opdager ofte undervejs i et rådgivningsforløb hos mig, hvor ihærdigt deres børn hjælper dem med at trives. Sommetider er det alt for meget hjælp, børnene giver, hvilket resulterer i, at de påtager sig et umenneskeligt stort ansvar. Børn vil nemt tage skyld på sig eller bekymres, hvis mor, far eller andre familiemedlemmer ikke trives eller, hvis forældre har det svært med hinanden. Som forældre, tror vi ofte, at vi kan skjule problemerne for børnene


Udgangspunktet for familierådgivning er, at det ofte er hele familiens problem, når én i familien ikke trives. Familien opfattes som et sammenhængende system, hvor ét familiemedlems adfærd påvirker adfærden hos de andre familiemedlemmer.Det er derfor i familiens interaktioner, at mulige løsninger skal findes. Når én person forandres, medfører det derfor også forandringer hos de andre familiemedlemmer, og på den måde ændres familiens samspil.


Børn er ofte de første familiemedlemmer, som viser tegn på mistrivsel. Børns reaktioner på mistrivsel kan antage alle mulige former fra indelukkethed og tristhed til aggressiv eller direkte selvskadende adfærd. Når børn ikke rigtig trives i deres hverdag, kan årsagerne være mange og skyldes ofte en kombination af mange faktorer. Nogle findes i de livsomstændigheder barnet eller den unge er placeret i, og nogle findes i barnets eller den unges måde at møde og forstå livet på.


Familien kan i perioder være udsat for voldsomme og uforskyldte udefrakommende påvirkninger; såsom sygdom og dødsfald, som kan tære hårdt på alle. Familierådgivning kan i disse tilfælde hjælpe til en afklaring af, hvordan den svære situation tackles bedst muligt, samt hvordan man kan tale med børn på forskellige alderstrin om sorgen.


Sted-, plastik- , bonus eller papfamilie, at skabe en ny familie efter en skilsmisse kan være en hård proces. Mange fortæller om, betydelige udfordringer. Nogle gange kan udfordringerne vokse sig til problemer og forekomme så store, at man har brug for hjælp til at komme videre. Her kan familierådgivning bl.a være en af løsningerne.


"Vi får lavet nogle aftaler og taler bedre sammen."

Læs hvordan Anne Merete og hendes søn har forbedret deres relation...


Priser og rabatmuligheder

Betaling  kontant, via mobilepay eller bankoverførsel.

Senest 24 timer før aftale


Priser:

900 kr. (1 time)

1400 kr. (1,5 time)

 

Individuelle timer i forløb,  400 kr. Kontakt mig gerne for mere info.

 


Kontakt mig for at høre mere på telefon 22 16 47 98 eller mail jb@jannebroens.dk Hører du ikke fra mig i løbet af 24 imer, så tjek evt spam eller send en sms.

Hvorfor ?

Kan I genkende jeres familie i nogle af nedenstående eksempler, kan I have udbytte af familierådgivnng.


 • Angst og/eller depression symptomer hos et, eller flere, familiemedlemmer.
 • Den nye stedfar eller stedmors manglende accept fra børnene.
 • Jalousi mellem tidligere og nuværende ægtefæller.
 • Kommunikationsproblemer.
 • Konflikter i familien og/eller stedfamilien.
 • Konflikter i parforholdet.Den nye stedfar eller stedmors manglende accept fra børnene.
 • Manglende trivsel i f.eks deleordninger.
 • Problemer omkring bedsteforældrenes rolle.
 • Problemer med børn og/eller delebørn.Relationer i den sammenbragte familie.


 • Skilsmisse. 
 • Skoleproblemer og/eller skolevægring.
 • Skyldfølelse overfor børnene.
 • Sorg og krise hos børn og voksne.
 • Stedmor eller stedfars opfattelse af at være uvelkommen i familien.
 • Stress og/eller overbelastnings symptomer hos et, eller flere, familiemedlemmer.
 • Tristhed og indesluttethed hos barnet/børnene
 • Usikkerhed som forældre.
 • Uforklarlig ked af det, raseri eller vrede hos barnet/børnene


Hvordan foregår familierådgivning?


Familierådgivning foregår ved samtaler for både forældre og børn. Vi deler os lidt op. Samtalerne kun med forældrene foregår i min praksis og, når børnene er med foregår det hjemme os jer. For teenagere, kan det være meget svært at fortælle om, hvad de går og spekulerer over. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at jeg med dem, en periode, holder individuelle samtaler. Det kan enten være i min praksis eller hjemme hos jer.

Det er svært at lave om på andre mennesker. Man kan højest lave om på sig selv og sin egen adfærd. Det er derfor afgørende, at hele familien deltager i rådgivningsforløbet, så I samlet kan opleve hinandens følelser og bevæggrunde og herigennem få en opfattelse af, hvordan eventuelle ændringer i jeres interaktion skal ske.

I forløbet er det min opgave at sørge for, at alle familiemedlemmer oplever at have mulighed for at udtrykke sig og blive lyttet til